This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
Inquiries +1 307 587 3961
Đặt Ngay
  • _MG_2863 K
  • _MG_3020
  • _MG_3039

Đá Trở lại & Relax tại YVI Saloon

Nếu bạn sống trong khu vực nếu bạn chỉ đi qua, bạn sẽ tận hưởng một buổi tối tuyệt vời với phương Tây âm nhạc, khiêu vũ và hát Karaoke! Kiểm tra kỹ năng của bạn tại hồ bơi hoặc phi tiêu hoặc chơi giai điệu yêu thích của bạn trên máy hát tự động của chúng tôi.
Close